Nauka je konačno dokazala da postoje akupunkturni meridijani!

Spajanje duhovnosti i nauke

    “U svakoj kulturi i u svakoj medicinskoj tradiciji isceljenje se postiže pokretanjem energije.” – Albert Szent-Gyorgyi, biohemičar i dobitnik Nobelove nagrade.
Već vekovima drevni mudraci i iscelitelji koriste pojam energetskog tela.

Medicinske tradicije Kine, Indije, Japana, Tibeta, kao i drugih zemalja koriste energetske kanale, meridijane ili nadise duž kojih protiče vitalna energija.
U tim drevnim kulturama život se smatrao bioelektričnim i vibracionim energetskim fenomenom pa se u skladu sa tim poimanjima i održavanje zdravlja prakticiralo balansiranjem energije različitim sredstvima. Drevne kulture smatraju da život postoji zbog životne sile i energije koja prolazi i animira telo omogućavajući nam da možemo da se krećemo, dišemo, hranimo se, razmišljamo i da osećamo. Naučnici sa Nacionalnog univerziteta u Seulu su potvrdili postojanje akupunkturnih energetskih meridijana, koje nazivaju primo-vaskularnim sistemom kao i da je ovaj sistem ključni dio kardiovaskularnog sistema.


Severnokorejski naučnik Kim Bong-Han je početkom 1960-ih utvrdio postojanje akupunkturnih energetskih meridijana. On je pokazao da postoje tubularne strukture unutar i izvan krvnih sudova i limfnih sudova, kao i na površini unutrašnjih organa i pod dermisom. Istraživači sada veruju da primo-vaskularni sistem zapravo predstavlja fizičku komponentu akupunkturnog sistema meridijana. Takođe se smatra da je ovaj sistem uključen u kanalizaciju toka energije i informacija koje prenose biofotoni (elektromagnetski talasi svetlosti) i DNK. Korejski naučnici su ubrizgali posebnu boju koja je obojila akupunkturne energetske meridijane. Injektiranjem boje u akupunkturne tačke, mogli su videti tanke linije. Ovaj efekt se nije pojavio na mestima koja nisu akupunkturne tačke i gde nema meridijana.

Istraživači su otkrili da akupunkturni energetski meridijani nisu ograničeni na kožu već su zapravo sistem kanala kroz koji tečnost teče i da se ova tečnost agregira formirajući matične ćelije.
Naučnici su koristili kombinaciju tehnike snimanja i CT skeniranja da bi posmatrali koncentrisane tačke mikrovaskularnih struktura koje jasno odgovaraju mapama akupunkturnih tačaka koje su označili drevni kineski lekari. U studiji objavljenoj u časopisu Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, istraživači su koristili kontrastno CT snimanje sa zračenjem na neakupunkturnim tačkama i akupunkturnim tačkama. CT skeneri su otkrili jasne razlike između neakupunkturne tačke i anatomskih struktura akupunkturne tačke.

Energetski kanali

Vitalna energija ili chi, sastoji se od dve vrste energija, jina i janga. Teče duž sofisticirane mreže energetskih puteva kružeći telom. Bolest nastaje blokadom energetskog toka u ovim kanalima. Naša tela su po prirodi elektromagnetska, a nauka je u stanju meriti ove frekvencije naprednim mašinama, kao što su npr EKG i MRI skeniranje. Brojne studije pokazuju da ovi energetski putevi i tačke provode struju čak i kada se akupunkturne igle ne koriste. Akupunktura, Shiatsu masaža, Čigong, Tai Chi i Joga povećavaju električnu provodljivost u akupunkturnim energetskim meridijanima, ali nauka nikada nije verovala u postojanje tih meridijana do sada.

Sistem akupunkturnih energetskih meridijana

Postoji 12 primarnih meridijana, šest jang i šest jin i dva pojedinačna središnja meridijana.

Svaki meridijan je povezan sa svojim elementom. Svaki meridijan je najaktivniji u određeno vreme dana ili noći i pod uticajem je elementa ili sezone. Priroda meridijana kao posude za životnu silu pokazuje duboku vezu vašeg tela na celularnom nivou sa univerzumom. Mi smo intimno povezani elementima, energetskom strukturom i protokom energije na ćelijskom, fizičkom nivou. I naša planeta zemlja takođe ima energetske puteve ili linije, odnosno meridijane. Mape akupunkturnih tačaka stvorili su kineski lekari praktikanti prije vise od 2000 godina. Balansiran protok energija, ni previše nii premalo, potreban je za dobro zdravlje. Kao što je Buda rekao: “srednji put” ili umerenost u svim stvarima.

Ova harmoniju u životu postoji kao ravnoteža između energija jina i janga, ili jednostavnije rečeno, ravnoteža muške i ženske suprotne i katalizirajuće energije u našem telu. Vaše zdravlje je dobro ako postoji harmonija i balans između ove dve sile u vašem telu i duhu. Ako je ravnoteža poremećena, a tok jedne od ovih sila postaje veći od drugog onda se javlja bolest. Ove energije protiču kroz vrlo određene kanale u telu (meridijane), isceljujući vaše telo. I u tradicionalnoj indijskoj medicine postoje meridijani nazvani nadis koji se nalaze unutar fizičkog tela i čine nervni sistem, cirkulacioni sistem, digestivni sistem, respiratorni sistem, limfni sistem itd.

Svaka blokada u nadisima može dovesti do poremećaja zdravlja. Nadis se takođe može naći u suptilnom telu gde su nosioci misli, osećanja i nervnih impulsa. Kada su nadisi blokirani, gubimo sposobnost da osećamo i da se duboko povezujemo sa drugim osobama, okolinom i sobom. Kada je protok energije blokiran javlja se bolest. Prakticirajući jogu i meditaciju vi radite na ovim suptilnim energetskim kanalima, podržavajući protok energije kroz telo.

Ako ste jako senzitivni a imate energetske tretmane, kao što je akupunktura, verovatno ćete osetiti strujanje energije kao tok hladnoće ili toplote kroz noge ili ruke. Ovo je oslobađanje toka energije u akupunkturnim energetskim meridijanima kada se ukloni blokada. Postoji mnogo predivnih načina lečenja zasnovanih na sistemu akupunkturnih meridijana. Podizanjem toka energije kroz telo postižete ravnotežu i zdravlje. Akupunktura je metoda lečenja koji se koristi u Kini već hiljadama godina. Povećanje prakticiranja akupunkture na Zapadu u skladu je sa rastom naučnih dokaza o akupunkturnim meridijanima, akupunkturnim tačkama i sve većim brojem naučnih dokaza o efikasnosti akupunkture kao metode lečenja.

Kako se energija ili chi kreću po ovim meridijanima?

Japanski istraživači su pretpostavili da se meridijani stimulišu mišićnim pokretom ili serijskom kontrakcijom povezanih mišića. Ne samo fizički pokret, već i tok emocija, uzrokuje takvu kontrakciju funkcionalno povezanih mišića. Ovo nas vraća na tradicionalnu teoriju da su emocije pokretačka energija tela i telu je potrebna energija koja stvara emocije. Ukratko, i fizičko i psihičko pokretanje stimuliše tok čija, a u isto vrijeme ravnoteža ili neravnoteža ove energije u meridijancima utiče i na telo i na psihu. Ovo potvrđuje vezu između duha i tela.

Naučni dokazi  o postojanju akupunkturnih energetskih meridijana u telu

Sistem akupunkturnih energetskih meridijana se naziva primo vaskularnim sistemom (PVS). Takođe se kolokvijalno naziva sistem Bonghan. 
Koristeći specifičnu boju korejski istraživači su mogli potvrditi postojanje akupunkturnih energetskih meridijana u tkivima.

Dalja istraživanja su takođe potvrdila prisustvo PVS u torakalnim kanalima i tkivima, kao i moždanim komorama, krvnim sudovima, limfnim sudovima, pa čak i kanceroznim tumorima koristeći fluorescentne sisteme i elektrofiziološke tehnike.

PVS se nalazi unutar fascija, kolagenih struktura koja okružuju mišiće, tetive, organe i druga tkiva u telu. Fascije su uglavnom sastavljene od kolagenih i elastičnih vlakana unutar koloidne ili lepkove tvarne materije. Kolagena vlakna su visoko prozračna i čvrsta i čine većinu fascije, a elastična vlakna se mogu istegnuti, dajući fasciji veću fleksibilnost. Većina fascialnih vlakana u telu se orijentiše u uzdužnom pravcu, kao i većina meridijana.

CT skeneri otkrivaju akupunkturne tačke

U studiji objavljenoj u časopisu Electron Spectroscopy and Related Phenomena, istraživači su koristili in-line fazni kontrast CT slike sa sinhrotronskim zračenjem na neakupunkturnim tačkama i akupunkturnim tačkama. CT skeneri su otkrili jasne razlike između neakupunkturne tačke i anatomskih struktura akupunkturne tačke. Akupunkturne tačke imaju veću mikrovaskularnu gustoću i sadrže veliku količinu uključenih mikrovaskularnih struktura. Neakupunkturne tačke nisu pokazale ove osobine. Istraživači napominju da najsavremenije tehnike slikanja CT-a koje se koriste u ovoj studiji omogućavaju poboljšanu trodimenzionalnu (3D) sliku velikog vidnog polja bez artifakata.

Ovo značajno poboljšava snimanje mekog tkiva i omogućava istraživačima da naprave ovo važno otkriće. Pokazano je da akupunkturne tačke ST36 (Zusanli) i ST37 (Shangjuku) imaju veoma različite strukturne razlike od okolnih područja. Na akupunkturnim tačkama mogu se jasno videti mikrovaskularne gustine sa bifurkacijama oko gustih krvnih sudova. Područja neakupunkturnih tačaka pokazala su nekoliko gustih krvnih sudova ali nijedan nije pokazao fine strukture visoke gustine. Akupunkturne tačke sadrže fine strukture sa većim brojem velikih krvnih sudova koje su veličine nekoliko desetina mikrometara plus kreveta vaskularizacije velikih gustina veličine 15-50 mikrometara. Ova struktura nije pronađena u područjima koja nisu akupunkturna.

Istraživači primećuju da se veličina točke akupunkture može proceniti prečnikom mikrovaskularnih agregacija. Takođe su komentirali da su druga istraživanja pronašla jedinstvene strukture akupunkturnih tačaka i akupunkturnih meridijana koristeći MRI (magnetnu rezonancu), infracrvene slike, LCD termička fotografija, ultrazvuk i druge metode CT slike. Istraživači su prokomentarisali da mnoge studije koje koriste ove tehnološke pristupe već pokazuju da akupunkturne tačke postoje. Zaključili su da rezultati ponovo pokazuju postojanje akupunkturnih tačaka te da su akupunkturne tačke posebni entiteti kod sisara.

U još jednom interesantnom istraživanju, istraživači su koristili amperometrijski mikrosenzor za kiseonik da bi otkrili delimične varijacije pritiska kiseonika na različitim lokacijama na anteriornom aspektu zgloba. Istraživači su zaključili da je parcijalni pritisak kiseonika značajno veći kod akupunkturnih tačaka. Ispod se nalaze slike iz studije koja meri porast parcijalnog pritiska kiseonika u kombinaciji sa lokalnim lokacijama akupunkturnih tačaka. Slike mapiraju kanale pluća, perikarda i srca i povezane lokalne tačke. Akupunkturne tačke P7 i P6 jasno pokazuju visok nivo pritiska kiseonika kao i druge akupunkturne tačke u regionu.

Ova merenja nisu potisnute tačke, već su prirodna stanja mirovanja akupunkturnih tačaka u odsutnosti stimulacije. Zaključno se može tvrditi da su akupunkturne tačke i akupunkturni kanali (meridijani), naučno merljivi fenomeni u ponovljenim eksperimentima.

Reference:

 

The primo vascular system as a new anatomical system.

Stefanov M, Potroz M, Kim J, Lim J, Cha R, Nam MH.

J Acupunct Meridian Stud. 2013 Dec;6(6):331-8. doi: 10.1016/j.jams.2013.10.001. Epub 2013 Oct 24.

 

Primo vascular system as a new morphofunctional integrated system.

Stefanov M, Kim J.

J Acupunct Meridian Stud. 2012 Oct;5(5):193-200. doi: 10.1016/j.jams.2012.07.001. Epub 2012 Aug 14. Review.

 

Fascia and Primo Vascular System.

Yang C, Du YK, Wu JB, Wang J, Luan P, Yang QL, Yuan L.

Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:303769. doi: 10.1155/2015/303769. Epub 2015 Aug 25. Review.

 

Growth of microgranules into cell-like structures in fertilized chicken eggs: hypothesis for a mitosis-free alternative pathway.

Lee BC, Lee HS, Kang DI.

J Acupunct Meridian Stud. 2012 Aug;5(4):183-9. doi: 10.1016/j.jams.2012.05.006. Epub 2012 Jun 18.

 

50 years of bong-han theory and 10 years of primo vascular system.

Soh KS, Kang KA, Ryu YH.

Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:587827. doi: 10.1155/2013/587827. Epub 2013 Jul 31.

 

Formative research on the primo vascular system and acceptance by the korean scientific community: the gap between creative basic science and practical convergence technology.

Kim HG.

J Acupunct Meridian Stud. 2013 Dec;6(6):319-30. doi: 10.1016/j.jams.2013.04.001. Epub 2013 Apr 25. Review.

 

Hypothesis on the Treatment of Gliomas with Acupuncture at the Primo Node Corresponding to <i>Zusanli</i> (ST 36).

Soh KS.

Med Acupunct. 2015 Jun 1;27(3):144-150.

 

The meanings and prospects of primo vascular system from the viewpoint of historical context.

Jeon J, Lee S.

Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:439508. doi: 10.1155/2013/439508. Epub 2013 May 16.

 

History of bioelectrical study and the electrophysiology of the primo vascular system.

Park SH, Kim EH, Chang HJ, Yoon SZ, Yoon JW, Cho SJ, Ryu YH.

Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:486823. doi: 10.1155/2013/486823. Epub 2013 Jul 9.

 

Essential Experimental Methods for Identifying Bonghan Systems as a Basis for Korean Medicine: Focusing on Visual Materials from Original Papers and Modern Outcomes.

Kim HG, Lee BC, Lee KB.

 

Chenglin, Liu, Wang Xiaohu, Xu Hua, Liu Fang, Dang Ruishan, Zhang Dongming, Zhang Xinyi, Xie Honglan, and Xiao Tiqiao. “X-ray phase-contrast CT imaging of the acupoints based on synchrotron radiation.” Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena (2013).

 

Minyoung Hong, Sarah S. Park, Yejin Ha, et al., “Heterogeneity of Skin Surface Oxygen Level of Wrist in Relation to Acupuncture Point,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2012, Article ID 106762, 7 pages, 2012. doi:10.1155/2012/10a6762.

 

Yan X H, Zhang X Y, et al. Do acupuncture points exist? [J]. Physics in Medicine and Biology, 54 (2009):N143–N150.

 

Zhang Y, Yan X H, Liu C L, et al. Photoluminescence of acupuncture points “Waiqiu” in human superficial fascia [J]. J Lumin. 2006, 119-120:96-99.

 

Julia J. Tsuei, Scientific Evidence in Support of Acupuncture and Meridian Theory: I. Introduction. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine. 1996, 15(3):58-63.

 

Li Lei, Yau To, Yau Chuen-heung. What Is the Origin of Acupoint. J. Acupunct. Tuina. Sci. 2012, 10 (2):125-127.

 

Song X J, Zhang D. Study on the manifestation of facial infrared thermography induced by acupuncturing Guangming (GB 37) and Hegu (LI 4) [J]. Chinese Acupuncture & Moxibustion. 2010, 30(1):51-54.

 

Liu P, Zhou G Y, Zhang Y, et al. The hybrid GLM‒ ICA investigation on the neural mechanism of acupoint ST36: An fMRI study [J]. Neuroscience Letters, 2010, 479: 267-271.

 

Fei L, Cheng H S, et al. The experimental exploration and the research prospects about the material basis and the functional characteristics of the meridian [J]. Chinese Science Bulletin, 1998, 439(6):658-672.

 

Usluge

Ortopedija

Decija ortopedija i hirurgija

Rehabilitacija

Neurorehabilitacija

Pulmologija

Opša medicina

Rendgen

Ultrazvuk

Radno vreme

  • Pon – Pet: 9.00 – 20.00
  • Subota: 9.00 – 12.00
  • Nedelja: Neradna
Nauka je konačno dokazala da postoje akupunkturni meridijani!
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more