Hronične rane

Hronične rane

Hronične rane predstavljaju čest problem, koji u velikoj meri utiče na kvalitet života.Tu se pre svega misli na ulceracije kod dijabetičnog stopala, arterijske i venske ulceracije, rane nastale usled dugotrajnog pritiska, dekubitalne rane, inficirane rane, kao i ostale rane koje dugo ne zarastaju.

Read More
Bol u stomaku

Bol u stomaku

Abdomen (stomak, trbuh) je gore ograničen grudnom dupljom,dole se pruža do prepona. Mesto bola u stomaku ne mora da znači...

Read More
Glavobolja

Glavobolja

U pitanju je bol u predelu glave i delova vrata. Kod većine pacijenata je VASKULARNOG (migrena) ili TENZIONOG (kontrakcuja mišića)...

Read More
Alergije

Alergije

Na unošenje neke namirnice mogu se javiti neželjene reakcije koje mogu biti izazvane imunološkim mehanizmom (nutritivne alergije) ili neimuniološkim mehanizmom...

Read More
  • 1
  • 2