Oboljenja noktiju

Oboljenja noktiju

Nokti predstavljaju kožni produžetak čija je funkcija zaštita najudaljenijih okrajaka prstiju stopala. Sam nokat je kompleksna kompleksna tvorevina koju čine...

Read More
Hronične rane

Hronične rane

Hronične rane predstavljaju čest problem, koji u velikoj meri utiče na kvalitet života.Tu se pre svega misli na ulceracije kod dijabetičnog stopala, arterijske i venske ulceracije, rane nastale usled dugotrajnog pritiska, dekubitalne rane, inficirane rane, kao i ostale rane koje dugo ne zarastaju.

Read More
Bol u stomaku

Bol u stomaku

Abdomen (stomak, trbuh) je gore ograničen grudnom dupljom,dole se pruža do prepona. Mesto bola u stomaku ne mora da znači...

Read More