Clin. Ass. Vladan B. Stevanović, M.D. PhD

Home / Clin. Ass. Vladan B. Stevanović, M.D. PhD

Specijalista ortopedije, hirurgije i anesteziologije. Zaposlen je na institutu za ortopedsku hirurgiju “Banjica” u Beogradu, kao načelnik odeljenja za ortopediju i artroskopsku hirurgiju odraslih, i kao konsultant u poliklinici “ORTO-MD”.

Od 2006. godine član je američke akademije za ortopedske hirurge (AAOS), od 2008. član srpske ortopedske traumatološke asocijacije (SOTA), od 2010. evropskog udruženja za sportsku traumatologiju, hirurgiju kolena i artroskopiju (ESSKA). 2011. godine postaje član udruženja za rame i lakat Srbije (SESS), a od 2013. godine evropskog udruženja za hirurgiju ramena i lakta (SECEC-ESSSE).

Svoj doprinos je dao mnogim istraživanjima, poput Efikasnosti i sigurnosti injekcija autolognim kondicioniranim serumom (ACS) u poređenju sa betamezatonom i placebo injekcijama u lečenju hroničnog bola ramenskog zgloba usled upale mišića supraspinatusa.