Dečija hirurgija

Home / Dečija hirurgija

Dečija hirurgija je oblast hirurgije koja se bavi lečenjem bolesti dečjeg uzrasta. Između hirurgije odraslih i dečje hirurgije postoje mnoge razlike, koje se zasnivaju na specifičnostima u funkciji organizma deteta u odnosu na organizam odraslih. Razlike su više izražene što je dete mlađe. Zbog nežnosti i vulnerabilnosti tkiva kod dece tokom hirurških intervencija mnogo veća pažnja mora da se posveti preciznoj hirurškoj tehnici prilikom manipulacije tkivima i postavljanju šavova. Etiologija mnogih hirurških bolesti kod dece je različita od etiologije istih bolesti kod odraslih, što nameće primenu drugačije hirurške tehnike.

DEČIJA ORTOPEDIJA

U okviru dečije ortopedije, konsultanti ordinacije dr Vladimir Tomašević i prof. dr Dušan Marić su se u više navrata usavršavali u inostranstvu i u zemlji, a uspešno leče sledeća stanja:

– Deformiteti kičmenog stuba: skolioze, kifoze, kombinovani deformiteti, povrede ledja
– Sportske povrede kod dece i adolescenata
– Razvojni poremećaj kuka (od displazije do iščašenja),
– urođeni deformiteti stopala (pes equnovarus, talus verticalis, talovalgus…)
– X i O noge, rotacioni deformiteti ekstremiteta (genua vara, coxavara, genua valga….)
– Urođeni ili stečeni deformiteti gornjih ekstemiteta
– Inegalitet ekstremiteta – nejednake dužine nogu,
– Benigni ili maligni tumori,
– Cerebralna paraliza
– Perkutana ekstirpacija osteoid osteoma

Naš dečijeortopedski servis u Novom Sadu prima pitanja pacijenta iz celog sveta. Osim veoma širokog operativnog repertoara, insistira se na uvođenju minimalno invazivnih procedura u dečiju ortopediju. Naravno radimo i ultrazvuk kukova kod beba.

Specijalni tretmani i hirurški zahvati koriste se za lečenje sledećih stanja:

ARTROSKOPIJA KOLENA I SKOČNOG ZGLOBA KOD DECE,

KOREKCIJA RAVNIH STOPALA KOD DECE I ODRASLIH PERKUTANOM TEHNIKOM CALCANEAL STOP,

PERKUTANO ODSTRANJENJE ODREĐENIH TUMORA,

Loše držanje tela – skolioza sa asimetrijom paravertebralne muskulature i asimetrijom trouglova stasa:

Ravna stopala

Operacije ciste u butnoj kosti perkutano i punjenje ciste sa veštačkim polimerom
Dijagnoza: cystis femoris dextri per magna.
Operacija: Implantatio cunei elastici et polymeris ossei.

RTG snimak O nogu kod dece:

Dete sa cerebralnom paralizom i teškim deformitetima oba stopala po tipu calcaneus valgus – pre operacije:

Operacija

Percutaneous endoscopic elongation of Tendo Achilli:
opening of superfitial fascia

Percutaneous endoscopic elongation of Tendo Achilli
resection of aponeurosis of gastrocnemius soleus complex

Zakažite Vaš pregled ili konsultacije sa lekarom pozivom na broj telefona: +381 (21) 382 20 93 ili +381 (63) 129 94 22