Hirurgija

Home / Hirurgija

VASKULARNA HIRURGIJA

Vaskularna hirurgija je grana hirurgije koja se bavi hirurškim lečenjem oboljenja krvih sudova, izuzev krvnih sudova mozga (neurohirurgija) i srca (kardiohirurgija).

Proširene vene, dekubitusi, hronične rane na stopalima – sve su to bolesti ili posledice bolesti krvih sudova za koje Vam nudimo rešenje!

Bolesti krvnih sudova su kod savremenog čoveka veoma česte, naročito proširene vene koje ne stvaraju samo zdravstvene tegobe, već predstavljaju i estetski problem. Razvoj vaskularne hirurgije i osavremenjivanje opreme je doprinelo tome da se mnoga od oboljenja mogu lečiti minimalno invazivnim procedurama. Ipak, uz savremenu opremu, neophodni su i edukovani stručnjaci sa bogatim iskustvom i velikim uspesima iza sebe, što Vam naša klinika nudi.

 

LEČENJE PROŠIRENIH VENA

Proširene vene (najčešće donjih ekstremiteta) je oboljenje koje rezultuje zadržavanjem krvi u njima i povećanim rizikom za trombozu. One često ne moraju davati tegobe, a ukoliko ih daju najčešće su u vidu bola, suve ili modre kože… Vidimo ih u kao modre paučinasto ragranate linije od par milimetara, do ozbiljno proširenih izvijuganih vena izdignutih iznad okolne površine.

Mi Vam nudimo mogućnost rešavanja problema proširenih vena:

  • Operacijom ligiranjem i sklerozom vena
  • Laserksom operacijom

 

HRONIČNE RANE KAO POSLEDICE DIJABETESA

Diabetes melitus (šećerna bolest) tokom dužeg vremena dovodi do oštećenja i začepljenja krvnih sudova i perifernih nerava, naročito donjih ekstremiteta, što rezultuje razvojem hroničnih rana, tzv. ulkulsa i to najčešće na stopalu.

Tim u lečenju diabetesnog stopala čine endokrinolog i vaskularni hirurg. Najčešće metode koje se koriste u lečenju ovog stanja su:

  • Perkutana angioplastika (PTA)
  • Operativno premošćavanje začepljenog krvnog suda (bajpas)

 

 

DEČIJA HIRURGIJA

Dečja hirurgija je oblast hirurgije koja se bavi lečenjem bolesti dečjeg uzrasta. Između hirurgije odraslih i dečje hirurgije postoje mnoge razlike, koje se zasnivaju na specifičnostima u funkciji organizma deteta u odnosu na organizam odraslih. Razlike su više izražene što je dete mlađe. Zbog nežnosti i vulnerabilnosti tkiva kod dece tokom hirurških intervencija mnogo veća pažnja mora da se posveti preciznoj hirurškoj tehnici prilikom manipulacije tkivima i postavljanju šavova. Etiologija mnogih hirurških bolesti kod dece je različita od etiologije istih bolesti kod odraslih, što nameće primenu drugačije hirurške tehnike.

 

PLASTIČNA HIRURGIJA

Plastična hirurgija se bavi rekonstrukcijom različitih defekata na telu, mladežima, tumorima kože i podkožnog tkiva (ateromima i lipomima), urođenim anomalijama….

Osnovni cilj plastične hirurgije je da se pacijenti osećaju bolje čime se povećava i kvalitet života. Dobro urađena plastična operacija dovodi do sanacije koja je neprimetna običnom oku.

Plastična hirurgija najčešće koriti metod uklanjanja i zamene oštećenog tkiva te uspešno sanira postojeće defekte na telu.

Zakažite Vaš pregled ili konsultacije sa lekarom pozivom na broj telefona: +381 (21) 382 20 93 ili +381 (63) 129 94 22