Hronične rane – Savremeni principi lečenja

Home / Hronične rane – Savremeni principi lečenja

Šta je hronična rana?

Hronična rana u širem smisli reči predstavlja prekid kontinuiteta tkiva, koji nije saniran u vremenskom periodu do 6 nedelja od momenta nastanka. Razlozi za nastanak hronične rane mogu biti različiti, ali ono što im je zajedničko je nizak biološko – regenerativni kapacitet. Biološko – regenerativni kapacitet može biti ugrožen usled narušene lokalne ili sistemske cirkulacije, ali i nekih pridruženih bolesti ili prirode same povrede (šećerna bolest, povišeni krvni pritisak, reumatoidni artritis, rane na delovima tela koji su pod povećanim pritiskom…). Tretman hroničnih rana može biti operativan ili neoperativan.
Po pitanju lečenja, problem hronične rane zahteva multidisciplinarni pristup. Proces lečenja predstavlja dugotrajan proces i značajno utiče na kvalitet života pacijenta i njegove porodice. Rane ovog tipa za savremeno društvo predstavljaju značajan problem, obzirom da se za lečenje izdvajaju velika materijalna sredstva, pacijentima je kvalitet života znatno snižen uz stalno prisustvo bola, često prisustvo depresije i ograničene socijalizacije, odsustvo sa posla…Zbog toga hronična rana predstavlja kompleksan problem sa emotivnog, psihološkog, medicinskog, socijalnog i ekonomskog aspekta. Lečenje je uvek dugotrajno ali savremenim pristupom se značajno ubrzava proces zarastanja rane do potpunog izlečenja.

 
Hronične rane

Koje su savremene metode lečenja?

One su mnogobrojne i primenjuju se u zavisnosti od iskustava i postignutih rezultata zdravstvenog tima. U Poliklinici ORTO – MD tim lekara i medicinskih sestara i tehničara primenjuje metode koje su pokazale da se vreme izloženosti tela infekciji i zarastanje rane postiže u kraćem vremenskom periodu nego što je to bilo predviđeno do sada.

Lečenje hronične rane u Poliklinici ORTO – MD

1. Pregled i mikrobiološka analiza (lečenje inficirane rane po antibiogramu)
2. Plazma obogaćena trombocitima – PRP
3. Trombocitni gel
4. Savremene obloge za hronične rane (previjanja i obrada rane do zarastanja).

PRP tretman je regenerativna metoda koja podrazumeva aplikaciju u ranu aktiviranih trombocita u tečnom stanju, koji oslobađaju velike količine faktora rasta i citokina. Plazma bogata trombocitima je endogeno regenerativno terapijska procedura koja poseduje veliki potencijal da stimuliše i ubrza zarastanje hronične rane. Pomenute metode predstavljaju regenerativnu terapiji na koži i dubljim strukturama tkiva, kao inovativne metode u medicini. Metoda je biološka, potentna i bez neželjenih nuspojava. PRP se priprema centrifugiranjem krvi samog pacijenta. Trombocitni gel deluje po istom principu ali je u drugom kozistentnom stanju.

Lečenje hroničnih rana