Interna medicina

Home / Interna medicina

KARDIOLOGIJA

Кardiologija je grana interne medicine koja se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem oboljenja kardiovaskularnog sistema.

Da srce bolje i zdravije kuca.

 

Osim opšteg internističkog pregleda, u okviru kardiologije, nudimo Vam i sledeće preglede:

 

  • ELEKTROKARDIOGRAFIJA (EKG) – Elektrokardiografija je elektrofiziološka dopunska dijagnostička metoda kojom se pravi zapis električne aktivnosti srca i na osnovu njega lekar može otkriti postojanje aritmija, tihog ili ranije infarkta miokarda…

 

  • КARDIOLOŠКA EVALUACIJA SPORTISTA – najčešća kardiološka stanja sportista na redovnom programu su sinusa bradikardija ili usporen rad srca (najniža frekvencija je opisna kod jednog visoko utreniranog maratonca – samo 25 otkucaja u minutu.). Sportisti sa blagom nesvesticom, bolovima u grudima, preskakanjem srca i skraćenim dahom, odnosno nedostatkom vazduha pri naporu zahtevaju detaljno kardiovaskularno ispitivanje.

 

  • PREOPERATIVNA PROCENA – Pre bilo koje hirurške intervencije, potreban je kardiološki pregled kako bi se eventualne perioperativne komplikacije svele na minimum.

 

  • KARDIOLOŠKA REHABILITACIJA – Primnjuje se nakon infarka miokarda ili nekih intervencija na samom srcu. Cilj je povratiti funkcionalnu sposobnost pacijenta što je više moguće uz individualnu optimizaciju terapije, primenu fizičkog treninga, korekciju faktora rizika i edukaciju pacijenata.