Intravenska pijelografija (ekskretorna urografija)

Home / Intravenska pijelografija (ekskretorna urografija)

IVP – Intravenska pijelografija, takodje poznata kao i ekskretorna urografija, je medicinska dijagnostička metoda kojom se uz pomoć jodnog kontrastnog sredstva na rendgenu (uz pomoć X zraka) dobija uvid u stanje i funkcionalnost bubrega, mokraćnih puteva (uretera) i mokraćne bešike. Dužina pregleda varira od 40 minuta do sat vremena, u nekim slučajevima i duže. Obavezno obavestite svog lekara ako ste trudni. Obavestite ga o hroničnim bolestima, kao i o lekovima koje uzimte i poznatim alergijama, posebno ako su vezane za jod i jodne preparate.

 

Indikacije (zašto se radi)

 

IVP služi Radiologu u cilju utvrđivanja:

• Postojanja kamena (kalkulusa) u bubregu, mokraćovodu ili mokraćnoj bešici

• Uvećane prostate

• Postojanja cisti bubrega

• Benignih ili malignih tumora mokraćnih puteva

• Urođenih mana urinarnog trakta

• Praćenje urinarnog trakta pre i nakon operacije

 

Priprema pacijenta za IVP

 

Pacijentu lekar može prepisati blaži laksativ (lek koji olakšava pražnjenje) koji treba da popije noć pred pregled. Večera pred pregled treba da bude lakša i da ne nadima. Poslednji unos hrane treba da bude do ponoći pre pregleda (najkasnije 3 sata pre pregleda). Pacijent treba da ima spremljene laboratorijske analize potrebne za IVP: urea, kreatinin i bilirubin, koji ne bi trebali da budu stariji od nedelju dana. Pacijent svoju terapiju, ako je ima,  treba da uzima redovno bez preskakanja zbog IVP-a. Sav nakit je najbolje ostaviti kod kuće i obući komotniju odeću. Pacijent treba da ponese svu prethodnu medicinsku dokumentaciju sa sobom.

 

Kako se izvodi IVP

 

Pacijentu se pre pregleda plasira braunila u venu preko koje će se za vreme pregleda davati (ubrizgavati) kontrast. Posle toga pacijent leži na radiološkom stolu i prvo se pravi snimak bez kontrasta, tzv. nativni snimak urotrakta, posle toga se pristupa davanju jodnog kontrasta koji daje uvid u rad bubrega, mokraćovoda i mokraćne bešike.  Sami vremenski intervali snimaka zavise od razloga pregleda i same funkcije bubrega odnosno izlučivanja kontrasta. U nekim slučajevima radiolog može napraviti snimke za vreme i posle mikcije (mokrenja, uriniranja).  Nakon završenog pregleda radiolog pregleda sve snimke i daje svoje stručno mišljenje.

 

Potencijalni rizici

 

Komplikacije su veoma retke i uglavnom se ogledaju u alergijskoj reakciji na jodni kontrast. Izloženost dijagnostičkom zračenju je minimalna i ne dovodi do komplikacija.

 

Nakon završenog IVP-a

 

Po završenom pregledu pacijentu se vadi braunila i na mesto uboda stavlja tupfer koji treba da se čvrsto drži kao i posle vađenja krvi. Nakon sat vremena od davanja kontrasta pacijent u toku dana treba da pije više vode da bi češće išao u toalet i izbacio jodni kontrast što pre iz organizma.

 

 

Zakažite Vaš pregled ili konsultacije sa lekarom pozivom na broj telefona: +381 (21) 382 20 93 ili +381 (63) 129 94 22