Kičmeni stub

Home / Kičmeni stub

Lečenje bolesti i stanja u našoj ordinaciji vezano je prevashodno za konsultante dr Vasu Kecojevića, kao i dr Dušana Marića kod razvojnih deformiteta kičmenog stuba. Oni su se u više navrata usavršavali van granica Srbije te predstavljaju na nivou Vojvodine okosnicu tima koji se kvalitetno bavi problemima kičmenog stuba.

U ortopediji i sportskoj medicini tegobe od strane kičmenog stuba naš tim pruža sveobuhvatnu i specijalnu negu za sva stanja a posebno deformacije, sportske povrede, urođene defekte i patološke procese. Tretmani mogu uključivati više konzervativan pristup sa davanjem lekova, primenom fizikalne terapije, kao i određene vrste tretmana pod kontrolom RTG.

Specijalni tretmani i hirurški zahvati koriste se za lečenje sledećih stanja:

  1. Bolni vrat
  2. Cervikalna radikulopatija
  3. Akutni mehanički bol u leđima
  4. Lumbalna radikulopatija
  5. Hernija i dislocirani diskovi
  6. Degenerativne bolesti diska
  7. Skolioza i kifoza