Terapija matičnim ćelijama

Home / Terapija matičnim ćelijama

O matičnim ćelijama:

Izolacija stanica se vrši sa komercijalnim uređajima koji u okviru sopstvenog zatvorenog sistema izoluju matične ćelije u željenom  broju. Matične ćelije se mogu izolovati iz masnog tkiva putem  liposukcije i izolovati u ogromnom broju  (60-70 miliona ćelija).

Takođe se mogu izolovati i iz kostne srži punkcijom preko kože (perkutano), sa ožiljkom od 3-4 mm.

Radi se o adultnim matičnim ćelijama AUTOLOGNIM (znači od  samog sebe, koje se aktiviraju, koje su žive).

Uređaji za separaciju stanica su Celution Cytori (stanice iz masnog tkiva) i Angel Cytomedix (ćelije iz kostne srži).

 

Stanja koja se mogu lečiti kod nas:

1. oštećenja hrskavice većeg stepena, poželjno je do 2 cm2 velikih zglobova
2. osteohondralna oštećenja sa prezervacijom hrskavice
4. oštećenja ligamenata i mišića (do gradus II/III)
5. kod prolapsa ili oštećenja diska u perioperativnom vremenu
6. Pod kontrolom RTG injekecija u kičmeni pršljen kod osteoporoze, patoloških  preloma,  popunjavanje koštanih cista, psudoartroze
7. augmentacija prilikom protetske hirurgije velikih zglobova
8. rekonstrukcija meniskusa
 

 

Od ostalih procedura vezanih za transfer matičnih ćelija radi se:

1. tretman dece sa cerebralnom paralizom (pilot projekat, u toku)

2. tretman odraslih sa cerebralnom  paralizom (tri transfera matičnih ćelija intratekalno)

3 oštećenje kičmene moždine usled preloma kičmenih pršljenova

4. tretman multipleskleroze

5. tretman cervikalnih mijelopatija i migrene (prethodno se radi plazma fereza, pa transfer matičnih ćelija)

 

U ginekologiji

1. pod kontrolom UZ matične ćelije se unose u jajnik, radi stimulacije stvaranja jajnih ćelija

2. ispiranje materice stem ćelijama radi povećanja endometrijuma (zbog ugnežđavanja jajne ćelije)

3. ispiranje vagine kod otežanog seksualnog odnosa radi povećanja vlažnosti

 

Urologija

1. erektilna disfunkcija
2. elongacija i povećanje obima penisa
 
 

 

 

Šta su linije matičnih ćelija i zašto istraživači žele da ih koriste?

Linija matičnih ćelija je grupa ćelija koje potiču od jedne jedine originalne matične ćelije i uzgojena je u laboratoriji. Ćelije u liniji matičnih ćelija nastavljaju da rastu, ali se ne diferenciraju u specijalizovane ćelije. Idealno one ne bi imale genetskih defekata  i nastavile bi da još stvaraju matičnih ćelija. Iz linije matičnih ćelija se mogu uzeti grupe ćelija i zamrznuti da bi se skladištile ili podelile sa drugim istraživačima.

 

Šta je terapija matičnim ćelijama (regenerativna medicina) i kako funkcioniše?

Terapija matičnim ćelijama, takođe poznata i kao regenerativna medicina, proizvodi reparativni odgovor obolelog, nefunkcionalnog i povređenog tkiva koristeći matične ćelije ili njihove derivate. To je sledeće poglavlje u transplantaciji organa i koristi ćelije umesto organe donora koji su brojčano ograničeni.

Istraživači gaje matične ćelije u laboratoriji. Ovim ćelijama se manipuliše da bi se specijalizovale u specifične tipove ćelija, kao što su ćelije srčanog mišića, krvna zrnca ili nervne ćelije.

Nakon toga, specijalizovane ćelije mogu biti implantirane u oboleli organ. Na primer, ukoliko neko ima srčano obolenje, ćelije mogu biti ubrizgane u srčani mišić. Onda zdrave srčane ćelije koje su transplantirane mogu doprineti izlečenju bolesnog srčanog mišića.

Istraživači su već pokazali da odrasle ćeije koštane srži koje su navođene da postanu ćelije nalik srčanim mogu izlečiti srčano tkivo kod ljudi, a dodatna istraživanja su u toku.

 

Da li su matične ćelije već bile korišćene u lečenju bolesti?

Da, doktori su već izveli transplantaciju matičnih ćelija, takođe poznatu kao transplantaciju koštane srži. Kod transplantacije matičnih ćelija, matične ćelije zamenjuju ćelije oštećene hemoterapijom, bolešću ili kao način da bi se donorov imuni sistem borio protiv nekih tipova raka ili bolesti krvi, kao što je leukemija. Ove transplantacije koriste odrasle matične ćelije ili krv iz pupčane vrpce. Istraživači testiraju odrasle matične ćelije da bi lečili druga stanja, uključujući brojne degenerativne bolesti kao što je srčana insuficijencija.

 

Koji su potencijalni problemi sa korišćenjem embrionskih matičnih ćelija kod ljudi?

Da bi bile korisne kod ljudi, istraživači moraju da budu sigurni da će se matične ćelije diferencirati u željeni tip specifičnih ćelija.

Istraživači su otkrili način na koji da usmere matične ćelije da postanu specifični tipovi ćelija, kao što je navođenje embrionskih matičnih ćelija da postanu ćelije srca. Istraživanje iz ove oblasti je u toku.

Embrionske matične ćelije takođe mogu neregularno rasti ili se spontano specijalizovati u različite tipove ćelija. Istraživači izučavaju kako kontrolisati rast i diferencijaciju embrionskih matičnih ćelija.

Embrionske matične ćelije takođe mogu izazvati imunitetski odgovor u kojem telo primaoca napada matične ćelije kao strana tela, ili jednostavno ne uspeju da funkcionišu normalno, sa nepoznatim posledicama. Istraživači nastavljaju da izučavaju ove moguće komplikacije.

Na sledećem linku, možete pogledati prezentaciju o primeni mezenhimalnih matičnih ćelija u ortopediji.

Zakažite Vaš pregled ili konsultacije sa lekarom pozivom na broj telefona: +381 (21) 382 20 93 ili +381 (63) 129 94 22