Orto MD tim

Home / Orto MD tim

ORTOPEDIJA

Prof. dr Dušan Marić

Dečiji hirurg, ortopedski hirurg i traumatolog, uža specijalnost regenerativna medicina, sportska traumatologija, artroskopska hirurgija

dr Mihajlo Radomir

Ortopedski hirurg i traumatolog

Dr Omar Fata

Ortopedski hirurg i traumatolog, 
uža specijalnost hirurgija šake i ručnog zgloba, perifernih nerava i kanalikularnih sindroma, ultrazvučna hirurgija, WALANT hirurgija

Ass. dr Miodrag Vranješ

Ortopedski hirurg i traumatolog, uža specijalnost ručni zglob i šaka

Doc. dr Predrag Rašović

Ortopedski hirurg i traumatolog, uža specijalnost kuka, koleno, skočni zglob i stopalo

Doc. dr Nemanja Gvozdenović

Ortopedski hirurg i traumatolog, uža specijalnost kičmeni stub

Dr Oliver Dulić

Ortopedski hirurg i traumatolog, uža specijalnost koleno, regenerativna medicina, artroskopska hirurgija

Mr sci. med dr Oliver Krajčinović

Specijalista ortopedije sa traumatologijom

DEČIJA HIRURGIJA

Prof. dr Dušan Marić

Dečiji hirurg, ortopedski hirurg i traumatolog, uža specijalnost regenerativna medicina, sportska traumatologija, artroskopska hirurgija

Dr Vladimir Tomašević

Dečiji hirurg, dečija ortopedija

OPŠTA MEDICINA

Dr Miodrag Mijatović

Specijalista pedijatrije

Dr Biljana Turinski

lekar opšte prakse

Dr Rosmi Del Karmen Barios Rejes Blažić

lekar opšte prakse sa iskustvom iz oblasti regenerativne antiage estetske medicine

FIZIKALNA MEDICINA

Dr Daliborka Borkovac

Spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Prof dr Radmila Matijević

Spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

PULMOLOGIJA

Doc. dr Danica Sazdanić Velikić

Spec. interne medicine, subspecijalista pulmolog

Dr Aleksandra Anđelković

Spec. interne medicine, subspecijalista pulmolog

KARDIOLOGIJA

Dr Branko Kozić

Spec. interne medicine, subspecijalista kardiolog

NEUROLOGIJA

Prof. dr Marija Knežević Pogančev

Pedijatar, klinički neurofiziolog i epileptolog

RADIOLOGIJA

Dr Radmila Iđuški

specijalista radiologije

Dr Ljiljana Dražetin

specijalista radiologije