Opšta praksa – Porodični lekar

Home / Opšta praksa – Porodični lekar

OPŠTA PRAКSA

Lekar opšte prakse je lekar koji leči akutne i hronične bolesti, ali takođe u razgovoru sa pacijentom predlaže načine prevencije bolesti i vrši edukaciju pacijenata.
Ne morate više čekati u dugim redovima kako biste stigli do svog lekara opšte prakse.

Naš lekar opšte prakse je dostupan u ordinaciji, ali i kućnim uslovima i pruža kvalitetne, profesionalne i kompletne medicinske usluge iz ove oblasti, kao što su: opšti pregledi odraslih, dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih zaraznih i nezaraznih bolesti, praćenje hroničnih nezaraznih bolesti, davanje intravenskih, intramuskularnih i subkutanih injekcija, davanje infuzionih rastvora, upućivanje na laboratorijske pretrage, upućivnje specijalistima drugih oblasti…

PORODIČNI LEКAR

Porodični lekar je lekar opšte prakse čije usluge spadaju u domen primarne zdravstvene zašitite. Lekar, prijatelj Vaše porodice koji poznaje i čuva zdravlje svakog njenog člana.

Znajući medicinsku istoriju porodice, lekaru porodične medicine je lakše otkriti i lečiti određene bolesti, ukazati na postojanje rizika od razvoja neke bolesti, uticati na prevenciju i edukaciju članova porodice o brizi za svoje zdravlje. Naša klinika Vam pruža mogućnost da sebi i svojim najbližima pružite ovaj savremeni, u svetu široko primenjivani način brige o zdravlju.

Cenovnik opšte prakse možete pogledati na ovom linku.

NUDIMO SLEDEĆE USLUGE OPŠTE PRAKSE:

 • Opšti pregledi odraslih u ambulanti ili kod kuće / u stanu
 • Pregledi lekara opšte medicine sa EKG-om
 • U okviru poliklinike vršimo usluge  RTG-a snimanja i ultra zvučnih pretraga
 • Dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti
 • Praćenje hroničnih nezaraznih bolesti
 • Vakcinacija protiv sezonskih bolesti
 • Davanje intramuskularne i intravenske terapije
 • Davanja infuzionih rastvora u ambulanti i na terenu
 • Previjanje, skidanje konaca, tretiranje dekubitusa
 • Zamena urinarnih katetera u kući-stanu pacijenta
 • Kućne posete
 • Besplatne telefonske konsultacije vezane za trenutne zdravstvene probleme
 • Upućivanje na laboratoriske pretrage
 • Upućivanje specijalistima drugih oblasti