Opšta praksa Orto MD

Home / Opšta praksa Orto MD
OPŠTA PRAKSA ORTO MD POLIKLINIKA NOVI SAD
POPUST PREGLEDA LEKARA OPŠTE MEDICINE SVAKI DAN!

Radimo zajedno sa timom od 15 specijalista različitih oblasti što Vam pruža mogućnost KOMPLETNE ZDRAVSTVENE USLUGE na jednom mestu.

PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE ZA PENZIONERE 1500 RSD

Lekar opšte prakse je lekar koji leči akutne i hronične bolesti, ali takođe u razgovoru sa pacijentom predlaže načine prevencije bolesti i vrši edukaciju pacijenata.
Ne morate više čekati u dugim redovima kako biste stigli do svog lekara opšte prakse.

Naš lekar opšte prakse je dostupan u ordinaciji, ali i kućnim uslovima i pruža kvalitetne, profesionalne i kompletne medicinske usluge iz ove oblasti, kao što su: opšti pregledi odraslih, dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih zaraznih i nezaraznih bolesti, praćenje hroničnih nezaraznih bolesti, davanje intravenskih, intramuskularnih i subkutanih injekcija, davanje infuzionih rastvora, upućivanje na laboratorijske pretrage, upućivnje specijalistima drugih oblasti…

PORODIČNI LEКAR

Porodični lekar je lekar opšte prakse čije usluge spadaju u domen primarne zdravstvene zašitite. Lekar, prijatelj Vaše porodice koji poznaje i čuva zdravlje svakog njenog člana.

Znajući medicinsku istoriju porodice, lekaru porodične medicine je lakše otkriti i lečiti određene bolesti, ukazati na postojanje rizika od razvoja neke bolesti, uticati na prevenciju i edukaciju članova porodice o brizi za svoje zdravlje. Naša klinika Vam pruža mogućnost da sebi i svojim najbližima pružite ovaj savremeni, u svetu široko primenjivani način brige o zdravlju.

NUDIMO SLEDEĆE USLUGE OPŠTE PRAKSE:

 • Opšti pregledi odraslih u ambulanti ili kod kuće / u stanu
 • Pregledi lekara opšte medicine sa EKG-om
 • U okviru poliklinike vršimo usluge RTG-a snimanja i ultra zvučnih pretraga
 • Dijagnostikovanje i lečenje akutnih i hroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti
 • Praćenje hroničnih nezaraznih bolesti
 • Davanje intramuskularne i intravenske terapije
 • Davanja infuzionih rastvora u ambulanti i na terenu
 • Previjanje, skidanje konaca, tretiranje dekubitusa
 • Kućne posete
 • Upućivanje na laboratorijske pretrage
 • Upućivanje specijalistima drugih oblasti

Zakažite Vaš pregled ili konsultacije sa lekarom pozivom na broj telefona: +381 (21) 382 20 93 ili +381 (63) 129 94 22