Osteoporoza - Bolest kostiju

Osteoporoza je oboljenje u kom kosti gube čvrstinu i usled toga se lakše lome. Na žalost, prelomi su obično i prvi znak osteoporoze. Ovo oboljenje pripada grupi tako zvanih „nemih bolesti“ koje nemaju bol kao simptom ali na njega treba posumnjati uvek kada osoba izgubi na visini više od 3cm. Treba imati na umu da se svaka kost može slomiti ako se na nju deluje silom određene jačine ali se osteoporotične kosti lome pod dejstvom sile koja inače ne može da slomi zdravu kost (to jest na malu traumu), poput pada sa sopstvene visine ili podizanja minimalnog tereta. Tipična mesta za nastanak ovakvih preloma su ručni zglob, kičmeni pršljenovi i kuk ali se oni dešavaju i na drugim kostima.

 

Postoji dosta faktora koji mogu dovesti do poroznosti kostiju i povećanja rizika za nastanak osteporotičnog preloma. Svakako jedan od osnovnih faktora rizika je ženski pol jer u grupi žena starijih od 50 godina, svaka druga pripadnica bele rase je u opasnosti da u svom životnom veku zadobije osteoporotski prelom. Mada se često o osteoporozi govori kao o „ženskoj bolesti“ to zapravo nije tačno jer se u riziku za nastanak preloma usled osteoporoze nalazi i svaki peti muškarac stariji od 50 godina. Pored pola i godina, dodatni faktor na koje se ne može uticati je i genetika jer postojanje preloma nastalog na malu traumu kod naših predaka, povećava i naš rizik za nastanak istog. Pored ovih navedenih, još neki faktori mogu dovesti do nastanka osteoporoze poput: rane menopauze (pre 45. godine života), reumatoidni artritis (i usled samog mehanizma bolesti a i zbog nekih od lekova koji se koriste u lečenju), anorexia nervosa, parkinsonizam, maligniteti, kronova bolest, pojačan rad štitne žlezde kao i paraštitne, a od lekova na prvom mestu kortikosteroidi, kao i određeni lekovi koji se koriste u lečenju karcinoma dojke i prostate, depresije, inhibitori protonske pumpe… Lekari sa Univerziteta u Šefildu su razvili algoritam koji izračunava rizik za nastanak osteoporotskog preloma na osnovu faktora rizika. Zahvaljujući našem timu iz Novog Sada može se dobiti precizan rezultat specifičan za naše građane odabirom Srbije iz padajućeg menija. (https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/).

 

Zlatni standard za postavljanje dijagnoze osteoporoze je osteodenzitometrijski (DXA) pregled. Samo snimanje se zasniva na RTG zracima (zračenje je izuzetno male doze, na nivou doze zračenja koje se dobije tokom leta avionom), bezbolno i kratkotrajno. Standardni protokol podrazumeva snimanje poslednja 4 lumbalna pršljena i levi kuk ali se pored ove dve uobičajene lokacije, snimanje može uraditi i na desnom kuku, podlaktici, i u zavisnosti od opreme aparat na kom se pregled obavlja, i na delovima kosti oko metalnih implanta (orthopaedic hip and knee). Dodatna oprema savremenijih aparata nudi i mogućnost dijagnostike preloma pršljenova zahvaljujući lateral vertebral assessment softveru, dopunjen i precizniji proračun FRAX indeksa jer ima unet i DXA rezultat, kao TBS score kojim dobijamo uvid i u kvalitet kosti. Pored dijagnostike osteoporoze, ovim aparatima moguće je utvrditi i sastav celog tela i tako dobiti i vrednost koštanog tkiva u celom organizmu.

 

Kao što lečimo povišen krvni pritisak i poremećen lipidni status u cilju prevenciji infarkta i šloga, isto tako je potrebno lečiti i osteoporozu u cilju prevencije nastanka preloma. Treba imati na umu da podaci iz celog sveta ukazuju da 20-25% osoba koje zadobiju prelom kuka umiru u toku prve godine a 75% preživelih više nikad ne bude nezavisno u obavljanju aktivnosti dnevnog života (lična higijena, hranjenje, oblačenje, socijalni život, hobi…). Lekovi koji se sada koriste dokazano mogu smanjiti rizik za nastanak preloma, zaustaviti dalju razgradnju kostiju i kod velike većine pacijenata pomoći da se kosti „napune“ neophodnim materijama koje im daju čvrstinu. Da bi lekovi ispoljili svoj maksimalni učinak, neophodne su dobre vrednosti vitamina D u organizmu, pridržavnje higijensko dijetetskih mera zdravog života (adekvatna ishrana, redovno vežbanje sa opterećenjem…), kao i smanjenje faktora rizika koji dovode do osteoporoze a na koje se može uticati (prekomerni unos alkohola, pušenje, nezdrava telesna masa …).

Doc. dr Radmila Matijević

ZAKAŽITE PREGLED!

Poliklinika ORTO MD

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ORTOPEDIJU

Futoška 117,
21000, Novi Sad,
Telefon: +381 (21) 382 20 93
Mobilni za hitne slučajeve i van radnog vremena: +381 (63) 129 94 22
Email: ortopedijamd@gmail.com

Usluge

Ortopedija

Decija ortopedija i hirurgija

Rehabilitacija

Neurorehabilitacija

Pulmologija

Opša medicina

Rendgen

Ultrazvuk

Radno vreme

  • Pon – Pet: 9.00 – 20.00
  • Subota: 9.00 – 12.00
  • Nedelja: Neradna
Osteoporoza – Bolest kostiju
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more