Plazma obogaćena trombocitima – oporavak hrskavice

Home / Plazma obogaćena trombocitima – oporavak hrskavice

U određenim slučajevima neoperativno lečenje daje vrlo dobre, i kratkoročne i dugoročne, rezultate. Naši stručnjaci primenjuju savremenu metodu tretmana oštećenja hrskavice (gradu I i II, uslovno i III) primenom sopstvene (autologne) krvne plazme bogate trombocitima(autologuos conditioned plasma ACP ili PRP – platelet rich plasma).

Plazma obogaćena trombocitima se dobija od sopstvene plazme – tečnosti izuzetno bogate krvnim pločicama (trombocitima). Trombociti su ćelije krvi koje u sebi sadrže veoma visoke koncentracije belančevina koji se nazivaju faktori rasta. Faktori rasta deluju na matične ćelije tkiva u različitim fazama razvoja, ubrzavaju njihov rast i višestruko umnožavaju ćelijsku populaciju. Na ovaj način faktori rasta podstiču reparaciju i zarastanje tetiva, ligamenata i hrskavice, epitelizaciju (proces tokom kojeg se ćelije pojačano dele kako bi ponovno prekrile oštećenje), spontano zatvaranje rane i stvaranje novog vezivnog tkiva. Vrlo je važno što su faktori rasta dobijeni iz sopstvene krvi, tako da njihovom primenom ne dolazi do autoimune reakcije organizma.

Faktori rasta koji se nalaze u ovakvoj suspenziji su:

 • Trombocitni faktor rasta (platelet-derived growth factor)
 • Transformišući faktor rasta beta (transforming growth factor beta)
 • Faktor rasta fibroblasta (fibroblast growth factor)
 • Insulinu sliča faktor rasta – 1 (insulin-like growth factor 1)
 • Insulinu sliča faktor rasta – 2 (insulin-like growth factor 2)
 • Vaskularni endotelijalni faktor rasta (vascular endothelial growth factor)
 • Epidermalni faktor rasta (epidermal growth factor)
 • Interleukin 8 (interleukin 8)
 • Faktor rasta keratinocita (keratinocyte growth factor)
 • Vezivnotkivni faktor rasta (connective tissue growth factor)

Davanje faktora rasta kod faset sindroma

INDIKACIJE

Ova metoda se primenjuje u lečenju hroničnih degenerativna promena tetiva (Ahilova tetiva, „teniski lakat“, “golferski lakat” sindromi preoperećenja), zatim akutnih povreda ligamenta, mišića, kao i u slučaju potrebe regeneracije oštećene hrskavice. Indikacije za primenu terapije faktorima rasta su i hondromalacija I i II stepena, uslovno i III stepena – ukoliko se radi o promenama na velikim i malim zglobovima ekstremiteta, malim zglobovima kičmenog stuba, povredama hrskavice kao posledicama traume i postoperativnim stanjima nakon intervencija na hrskavici (posebno transplantacije hrskavice, foraže i mozaik-plastike).

Posebno je interesantna mogućnost primene plazme bogate trombocitima u lečenju osteoartritisa. U neurohirurgiji, plazma obogaćena trombocitima se primenjuje kod upale korenova živaca vratne i lumbalne kičme. Poslednjih nekoliko godina ova metoda se koristi u rekonstrukcionim procedurama na hrskavicama i kostima, najviše kod osteoartritisa, avaskularne nekroze kosti kao i kod reumatoidnog artritisa.

Najčešće indikacije u tretmanu profesionalnih i aktivnih sportista su:

 • Epikondilitis;
 • Apofizitis;
 • Rupture mišića
 • Ruptura mišića rotatorne manžetne;
 • Potreba za ubrzanim postoperativnim zaceljivanjem;
 • Zaceljenje hroničnih rana;
 • Hronične upale mišićnotetivog aparata;
 • Bolna stanja stopala;
 • Povrede nerava;
 • Lumboishialgija;
 • Akutna bolna stanja skeleta nepoznate etiolgije;
 • „Faset“ sindrom;
 • Bolna stanja vrata;
 • Estetska ortopedija;
 • Ubrzanje zarastanja preloma i koštanotetivnih integracija;
 • Zglobne tegobe.

NAČIN PRIMENE PLAZME BOGATE TROMBOCITIMA

Plazma bogata trombocitima daje se u razmacima od 4 do 7 dana, 4 do 6 puta – prema indikaciji hirurga, a u zavisnosti od patološkog supstrata. Kod svake primene, neposredno pre aplikacije, vadi se krv iz vene, a zatim se obrađuje i primenjuje, to jest, instilira u regiju tegobe. Primena sopstvene plazme bogate trombicitima u oblasti ortopedije i traumatologije predstavlja najnoviji oblik lečenja koji u našoj zemlji tek treba da se razvije. Koristeći sopstvena znanja i stečeno iskustvo u ovoj oblasti u inostranstvu smatramo da uvođenje ove procedure u svakodnevnu kliničku praksu doprinosi razvoju nauke i većem kvalitetu lečenja pacijenata u našoj zemlji, te prikazuje našu ustanovu i državu u svetu na najbolji mogući načini i otvara vrata za još kompleksnija naučna istraživanja iz oblasti ortopedije i traumatologije, kao i drugih specijalnosti.

 

Zakažite Vaš pregled ili konsultacije sa lekarom pozivom na broj telefona: +381 (21) 382 20 93 ili +381 (63) 129 94 22