Category: <span>PRP Terapija</span>

Home / PRP Terapija
Post

PRP Terapija

Neretko,u ortopediji se primenjuju neoperativne metode lečenja koje daju veoma dobre rezultate. Ovakve procedure mogu podrazumevati aplikaciju autologog seruma u obolele regije, ACP-a – autologa kondicionirane plazme (autologous conditioned plasma) ili primenu PRP-a, plazme obogacene trombocitima (platelet rich plasma). PRP terapijska metoda je jedna od najsavremenijih tehnika lečenja u oblasti ortopedije koja pokazuje odlične rezultate...