Pulmološki specijalistički pregled

Home / Pulmološki specijalistički pregled

NUDIMO SLEDEĆE USLUGE PULMOLOGA:

 • Specijalistički pregled pulmologa sa analizom RTG snimka grudnog koša (pluća i srce)
 • dijagnostika i terapija akutnih i hroničnih bolesti pluća: gornjih i donjih disajnih puteva, bronhijalne astme, hronične opstruktivne bolesti pluća, pneumonije.
 • spirometrija – funkcionalno ispitivanje pluća
 • bronhodilatatorni test
 • pulsoksimetrija – određivanje koncentracije kiseonika u krvi
 • dijagnostika i terapija hroničnog kašlja
 • preoperativni pregledi pulmologa i davanje saglasnosti za operaciju
 • inhalaciona terapija (bronhodilatatori)
 • infuziona terapija, intramuskularna i intravenska terapija

Kako su naši specijalisti istovremeno i subspecijalisti iz oblasti plućne onkologije na raspolaganju su i:

 • konsultacije pulmologa-onkologa
 • kontrolni pregledi
 • lečenje komplikacija onkološke terapije (gubitak apetita,  mučnina,  povraćanje, proliv, malokrvnost, infekcije tokom lečenja hemioterapijom, ranice u ustima i grlu, oštećenje nerava hemioterapijom, promene raspoloženja)
 • terapija kancerskog bola
 • palijativna terapija terminalnog bolesnika (kućne posete u slučaju potrebe)
 • savetovanje o ishrani i načinu života kod obolelih od raka pluća
 • saveti za obolele i članove porodice: simptomi bolesti, tegobe u toku i nakon onkološkog lečenja (nuspojave zračne i citostatske terapije).

Konsultati

Dr. Danica Velikić Sazdanić, pulmolog – Novi Sad
Dr. Aleksandra Anđelković, pulmolog – Novi Sad

Zakažite Vaš pregled ili konsultacije sa lekarom pozivom na broj telefona: +381 (21) 382 20 93 ili +381 (63) 129 94 22