Oboljenja i povrede ruku

Home / Oboljenja i povrede ruku

Svi lekari naše ustanove, a posebno Prof. dr Vladimir Harhaji i Ass. dr Miodrag Vranješ, stekli su dodatno znanje i značajno iskustvo u lečenju oboljenja i povreda gornjih ekstremiteta. Počev od stručnog pregleda, preko dodatne dijagnostike, dolazimo do postavljanja dijagnoze i predloga daljeg lečenja, neoperativnog (medikamentozna i fizikalna terapija) ili operativnog.

Fizikalni tretman kada su u pitanju ruke je najčešće indikovan kod sledećih stanja:

 1. Upale tetiva rotatorne manžetne
 2. Stanje posle iščašenja ramena
 3. Teniski lakat
 4. Golferski lakat
 5. Upale tetiva u predelu ručnog zgloba
 6. Posle operativnog lečenja oboljenja i povreda ruku

Što se tiče operativnog lečenja, velik broj procedura se može obaviti u vidu tzv. dnevne hirurgije, gde pacijent istog dana dolazi u našu ustanovu ali i odlazi kući posle urađene operacije. Najčešće na ovaj način zbrinjavamo sledeća stanja:

 1. Sindroma karpalnog tunela (kompresija n. medianusa)
 2. Burzitis zadnje strane lakta
 3. Higromi predela ručnog zgloba
 4. DeQuervain-ov tenosinovitis
 5. Škljocajući prst (Trigger finger)
 6. Dupuytren-ova kontraktura šake
 7. Prelom skafoidne kosti
 8. Prelom donjeg okrajka žbične kosti (radijusa)
 9. Prelomi kostiju na šakama

Zakažite Vaš pregled ili konsultacije sa lekarom pozivom na broj telefona: +381 (21) 382 20 93 ili +381 (63) 129 94 22