Skanimetrija kičmenog stuba

Home / Skanimetrija kičmenog stuba

Skanimetrija je medicinsko radiološka metoda kojom se dobija uvid u stanje kičmenog stuba. Ona se razlikuje od klasičnog (običnog) rendgenskog snimka jer obuhvata ceo kičmeni stub na jednom snimku. Upravo ta prednost je presudna, jer ortopedi, fizijatri i fizioterapeuti dobijaju tačniji i sveobuhvatniji uvid u stanje, što samim tim vodi ka adekvatnijem fizioterapijskom lečenju i bržem oporavku.

Indikacije (zašto se radi)

Skanimetrija kičme se izvodi usled sumnje ili već utvrđenog stanja krivljenja kičme, povrede ili urođene anomalije.

Kako se izvodi

Pacijent se priprema kao i za klasični snimak kičme, odnosno treba da se ukloni sva odeća i nakit sa snimanog dela tela. U zavisnosti da li se radi o skoliozi ili o kifozi kičme pristupa se pravljenju prednjeg (AP) ili bočnog (profilnog) snimka. Vaš lekar, radi bolje procene stanja, može tražiti oba snimanja (pravca).

Potencijalni rizici

Izloženost dijagnostičkom zračenju je minimalna i ne dovodi do komplikacija. Osobe koje su u procesu veštačke oplodnje ili su u prva tri meseca trudnoće ne treba da se izlažu rentgenskim zracima.

Zakažite Vaš pregled ili konsultacije sa lekarom pozivom na broj telefona: +381 (21) 382 20 93 ili +381 (63) 129 94 22