Skrining testovi

Home / Skrining testovi

Srbija je po obolevanju od raka na 18. a po smrtnosti na drugom mestu u Evropi. To ukazuje na neophodnost većeg angažovanja na preventivi i ranom otkrivanju raka.

Skrining predstavlja prepoznavanje do tada neotkrivene bolesti, korišćenjem skrining testa u prividno zdravoj, tj. asimptomatskoj ciljnoj populaciji. Skrining test se primenjuje sa ciljem ranog otkrivanja bolesti. Treba da bude visoko senzitivan, specifičan i lako primenljiv.

PREVENTIVNO RADIMO SLEDEĆE SKRINING TESTOVE:

  • skrining test za rano otkrivanje secerne bolesti
  • skrining test za rano otkrivanje depresije
  • skrinig test za rano otkrivanje karcinoma rektuma i debelog creva