Sportska ortopedija

Home / Sportska ortopedija

 

 

 

 

Oblastima sportske ortopedije u našoj ordinaciji bave se:

 

 • Dr   Vaso Kecojević (koleno, rame stopalo)
 • Doc. dr. Dušan Marić ( koleno, stopalo, skočni zglob, lakat)
 • Prof. dr. Milan Stanković (kičmeni stub)
 • Doc. dr. Vladimir Harhaji (kuk, skočni zglob)

Posebno vodjenje lečenja dece sportista obavlja Doc.dr Dušan Marić koji je i specijalista dečje hirurgije i ortopedije. Naši stručnjaci su dugo godina vezani za rad sa sportistima  pogotovo:

 • Dr Vaso Kecojević (košarka odbojka, fudbal)
 • Doc.dr Vladimir Harhaji (vateroplo, sportovi na vodi)
 • Doc.dr Dušan Marić (atletika, futbal, gimnastika, odbojka, triatlon)

Svi Hirurzi su ćlanovi ESSKA, SICOT kao sekcije za ortopediju i traumatologiju  Srbije. Doc. Dr Dušan Marić je  aktivni član lekraske komisije od 2011. godine evropske gimnastičke Unije UNION EUROPEENNE DE GYMNASTIQUE.

Ujedno je zvanični lekar gimnastičke reprezenacije Srbije kao i Atletske reprezentacije Srbije. U ambulantnim i bolničkim uslovima izvodimo sledeće vrste hirurških  intervencija Složeni sportsko ortopedski zahvati:

 • Stopala i skočnog zgloba
 • Ruke
 • Kuka
 • Kolena
 • Ramena i lakta
 • Kičmenog stuba ( vratni i slabinski deo)
 • Sportske medicina
 • Terapije i rehabilitacije sportskih povreda aktivnih sportista i rekreativaca, dece i odraslih.

fizikalna terapija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje nakon zastarele sekcije Ahilove tetive
Ruptura Ahilove tetive

– Verifikuje se prisutvo ožiljka u dužini od oko 4 cm.
– Prikazano odstranjenje ožiljnog tkiva i priprema Ahilove tetive za suturu (šivenje).
– Plasiranje modifikovanog Bunelovog šava i približavanje okrajaka Ahilove tetive
– Definitivno zašivanje okrajka
– Eksploracija retroahilarnog prostora: verifikuje se lezija m.flexor hallucis longuskad je načinjena tendinorafija.
– Verifikovana ruptura m.plantarisa
– Proba stabilnosti spoja tetive

Stanje nakon iščašenja čašice i formiranja slobodnog tela