Povrede stopala i skočnog zgloba

Home / Povrede stopala i skočnog zgloba

Hirurgijom stopala i skočnog zgloba u ordinaciji ORTO-MD bavi se prof. dr Dušan Marić.

Ovaj ortopedskohirurški tim se bavi svim vrstama bolesti i oboljenja ove regije, na prvom mestu radnih i sportskih povreda, preloma, deformacija, urođenih defekata, inflamatornih i drugih bolnih stanja i procesa.

Dijagnostički i terapijski postupci uključuju state-of-the-art napredak uz primenu mikroskopskih i endoskopskih hirurških zahvata, koji omogućavaju korekciju mnogih stanja u okviru ambulantne hirurgije čime se smanjuje potreba i neugodnost boravka u bolnici.

Specijalizovani tretmani i hirurški zahvati koriste se za lečenje sledećih stanja:

 • Oboljenja i povrede skočnog zgloba
 • Posttraumatske rekonstrukcije
 • Tendinitis
 • Ligamentarne lezije (istegnuća, napuknuća i kidanje)
 • Urođeni deformiteti stopala i ekstemiteta
 • Bolesti i povrede Ahilove tetive
 • Bolna peta
 • Plantarni fasciitis
 • Stres frakture kostiju stopala (npr. prelom skocnog zgloba)
 • Čukljevi, čekićasti prsti, preklopljeni prsti i drugi deformiteti
 • Artritis gležnja i stopala
 • Poremećaji biomehanike stopala
 • Estetska hirurgija i tretmani stopala
 • Potreba za estetskom hirurgijom – posebno davanjem faktora rasta (skin lifting)

Posebno naglašavamo mogućnost perkutanih hirurških intervencija na stopalu (bez reza na koži), nakon kojih pacijenti sa načinjenim korekcijama idu kući na nogama odmah nakon intervencije.

Skočni zglob i stopalo su poslednjih dve decenije nepravedno postali u dobroj meri zaboravljeni delovi koštano-zglobnog sistema. Pacijenti sa problemima skočnog zgloba i stopala su postali nezanimljivi za najveći broj ortopedskih hirurga, koji su se mahom odlučivali za lečenje pacijenata sa degenerativnim oboljenjima kuka i kolena i to prvenstveno ugradnjom veštačkih zglobova. Oni sa povredama ili oboljenjima stopala i skočnog zgloba upućivani su na dugotrajne fizijatrijske tretmane, nošenje uložaka za obuću, ali bez jasnog definisanja problema.

U Ordinaciji „ORTO-MD“ ovo nije slučaj. Bavimo se lečenjem pacijenata sa degenerativnim oboljenjima zglobova, kako neoperativnim metodama u smislu najsavremenijih, bioloških tretmana, uz propratne procedure fizikalne terapije, tako i operativnim lečenjem. Takođe se bavimo i dijagnostikom i lečenjem pacijenata sa akutnim povredama skočnog zgloba i stopala, hroničnim posledicama akutnih povreda, oboljenjima skočnog zgloba i stopala i lečenjem deformiteta u predelu stopala.

Velik broj povreda i preloma skočnog zgloba i stopala se leči neoperativno, imobilizacijom u gipsu ili specijalnim ortozama. Značajan broj ovih povreda može se sa minimalnim rizicima lečiti i operativno, što smanjuje dužinu nošenja gipsa, omogućava raniji početak rehabilitacije, brži funkcionalni oporavak i vraćanje svakodnevnim životnim i radnim aktivnostima.

Najveći broj pacijenata sa oboljenjem prednjeg dela stopala i deformitetima prstiju, mogu da nađu rešenje svog problema u našoj ordinaciji.

Značajan segment iz patologije ovog dela koštano-zglobnog sistema kojim se bavimo u Ordinaciji „ORTO-MD“ je i problematika tetiva oko skočnog zgloba, kao i premeštanje tetiva stopala kod oduzetosti peronealnog živca.

 

Prelom (epiphysiolysis) donjeg okrajka golenjače (tibia) i prelom spoljašnjeg gležnja (malleolus lateralis)

OPERACIJE ČUKLJEVA PRE I POSLE

Zakažite pregled u našoj klinici kod najboljih ortopeda za stopala pozivom na broj telefona: +381 (21) 382 20 93 ili +381 (63) 129 94 22