Terapija dečije paralize

Koja je terapija cerebralne paralize?

Terapije prvog izvora za cerebralnu paralizu su: medikacija, fizikalna terapija i hirurgija. Cilj terapije cerebralne paralize jeste kupiranje simptoma, smanjenje bola i postizanje maksimalne nezavisnosti pacijenta od tuđe nege. Ona mora biti individualizovana prema potrebama svakog pacijenta i načelno zavisi od:

 • Propratnih stanja
 • Nivoa invalidnosti
 • Nivoa mišićnih tegoba
 • Tipa cerebralne paralize (spastična, atetonična, ataksična, hipotonična, mešana)

 

Šta treba razmotriti pre počinjanja terapije?

Terapija cerebralne paralize nije usmerena samo na fizičko stanje pacijenta, nego i na njegov socijalni i emotivni aspekt života. Bitno je da se pacijenti i njihovi roditelji sažive sa bolešću i neophodno je razmatrati njihova osećanja kako prilikom prvog pregleda, tako i tokom celog terapijskog puta.

Neki terapijski modaliteti mogu biti stresni i neprijatni za dete i ponekad nisu u njegovom najboljem interesu. Neophodno je da detetov lekar aktivno razgovara sa roditeljima i da zajedno odlučuju šta je to za pacijenta najbolje.

Osim ovoga, treba uvek imati u vidu i finansijsko stanje roditelja jer neki modaliteti lečenja mogu da nadmaše trenutne mogućnosti staratelja pacijenta. Procenjuje se da u SAD celokupno životno lečenje dece sa cerebralnom paralizom košta oko milion dolara.

Terapeuti i lekari- specijalisti koji učestvuju u terapiji dece sa cerebralnom paralizom:

 • Defektolog
 • Pedijatar
 • Neurolog
 • Radni terapeut
 • Oftalmolog
 • Otorinolaringolog
 • Fizijatar
 • Fizioterapeut
 • Hirurg

 

Fizikalna terapija dece sa cerebralnom paralizom

Fizikalna terapija obično počinje u ranom detinjstvu deteta i primarni fokus joj je na sticanju motoričke nezavisnosti i složenih mišićnih funkcija. Tip fizikalne terapije načelno zavisi od vrste cerebralne paralize koju dete ima. Fizikalna terapija poboljšava: balans, fleksibilnost, mobilnost, posturu tela, motornu mišićnu snagu. Njen cilj se ogleda u sprečavanju dugoročnih problema koje nosi cerebralna paraliza: skolioza, kontrakture, atonija.

Kada dete krene na terapiju, fizioterapeut prvo procenjuje motorne veštine, snagu i opštu mobilnost deteta kako bi odredio najbolji terapijski put i sklopio plan terapije.

U cilju boljeg napretka deteta, u fizikalnoj terapiji se koriste još i ortoze poput spilntova, proteza za kičmu, itd.

Radna terapija

Radna terapija ima za cilj da dete stekne što veću nezavisnost u svakodnevnom životu. Neke od veština koje se stiču radnom terapijom su: češljanje, pranje zuba, zakopšavanje cibzara, otvaranje tegli, hvatanje malih stvari, korišćenje makaza, pisanje…

Terapija govora

Deca sa cerebralnom paralizom neretko imaju i oštečen govor. Uloga logopeda u terapiji ovakve dece jeste u tome da potpomogne pravilan razvoj govora i da detetu omogući samostalno izražavanje kroz govorni jezik. Osim toga, terapija govora može imati pozitivne efekte u jačanju mišića usta i sledstvenoj pravilnoj ishrani deteta (pravilno žvakanje, gutanje…).

Alternativni vidovi lečenja dece sa cerebralnom paralizom

U alternativne vidove lečenja spadaju:

 • Akupunktura
 • Hipoterapija (terapija konjima)
 • Hidroterapija
 • Terapija muzikom

 

Lekovi u terapiji cerebralne paralize

Lekovi u lečenju ovakve bolesti propisuju se da kupiraju simptome i olakšaju svakodnevni život deteta, ali i da spreče potencijalne komplikacije bolesti. Medikamentozna terapija treba da bude individualizovana i redovno kontrolisana od strane nadležnog lekara.

Najlešći lekovi koji se koriste su:

 • Lekovi za reflkus želudačne kiseline
 • Lekovi protiv inkontinencije
 • Lekovi za spazam i druge motoričke probleme
 • Antiepileptici
 • Antibiotici
 • Antiastmatici

 

Najčešće bolesti i pridružena stanja cerebralnoj paralizi

Najčešće bolesti i stanja koje prate cerebralnu paralizu su:

 • Epilepsija: čak do 40% dece sa cerebralnom paralizom ima neku formu epilepsije. Epi napadi variraju u formi, trajanju i snazi.
 • Intelektualne smetnje: preko 50% dece sa cerebralnom paralizom ima neku vrstu mentalne zaostalosti. Terapija ovakvih stanja je teška i podrazumeva kombinaciju medikamentozne terapije i kognitivno-bihejvioralne terpaije.
 • Hidrocefalus: predstavlja povišen pritisak likvora u lobanji. Javlja se u 2 na 1000 dece. Terapija podrazumeva kreiranje šanta između lobanje i npr. želuca, kuda tečnost može da se drenira.
 • Gastrointestinalne bolesti: nastaju najčešće kao posledica poremećenog žvakanja i gutanja. Osim toga, refluks želudačne kiseline je dosta čest u ovakve dece i može da dovede do daljih komplikacija kao što su pneumonija i ezofagitis. Refluks želudačne kiseline se uspešno leči lekovima.
 • Urinarne infekcije: nastaju najčešće usled otežane kontrole bešike i debelog creva, a ponekad i usled povećane potrebe za kateterizacijom. Prevencija ovakvog stanja je na prvom mestu i imperativ roditeljima i ona se ogleda u čestim promenama pelena i redovnom higijenom anogenitalne regije. Ako i pored toga dođe do nastanka urinarne infekcije, antibiotska terapija je često uspešno rešenje.
 • Problemi sa vidom/sluhom: terapija ovih stanja podrazumeva razne proteze u vidu slušnih aparata, kohlearnih implantata, naočara, itd. Osim toga, hirurgija oka ili uha može doći u obzir.
 • Zubni problemi: deca sa atetoničnim tipom cerebralne paralize često imaju zubne probleme usled nemogućnosti kontrole mišića usta, što dovodi do nastanka malokluzije zuba, karijesa, defekata gleđi, itd. Oralni hirurzi i ortodonti imaju veliku ulogu u kontroli ovakvih stanja.

Slika: Man vector created by brgfx – www.freepik.com

ZAKAŽITE PREGLED!

Poliklinika ORTO MD

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA ORTOPEDIJU

Futoška 117,
21000, Novi Sad,
Telefon: +381 (21) 382 20 93
Mobilni za hitne slučajeve i van radnog vremena: +381 (63) 129 94 22
Email: ortopedijamd@gmail.com

Usluge

Ortopedija

Decija ortopedija i hirurgija

Rehabilitacija

Neurorehabilitacija

Pulmologija

Opša medicina

Rendgen

Ultrazvuk

Radno vreme

 • Pon – Pet: 9.00 – 20.00
 • Subota: 9.00 – 12.00
 • Nedelja: Neradna
Terapija dečije paralize
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more