Ultrazvuk

Home / Ultrazvuk

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika je potpuno bezbedna, široko primenljiva dijagnostička metoda koja je prisutna u svakodnevnoj medicinskoj praksi. Pomoću sonde koja emituje i prima ultrazvučne talase, moguće je vizualizovati mnoge organe i tkiva ljudskog organizma i na taj način otkriti različite bolesti.

Osim toga, primenom dopler tehnike, moguće je proceniti protok krvi kroz određene krvne sudove i odrediti stepen suženja krvnih sudova, a posebnim ultrazvučnim kardiološkim pregledom (ehokardiografijom) mogu se otkriti neka od srčanih oboljenja (uvećanje srčanih komora, bolesti srčanih zalistaka, procena pumpne funkcije srčanog mišića…).

Neki od razloga za primenu ultrazvuka kao dijagnostičke metode:

 • Sinovitis, tendinitis, burzitis (zapaljenja struktura zgloba)
 • Ruptura ligamenata i tetiva
 • Ruptura mišića
 • Pregled velikih krvnih sudova vrata
 • Pregled štitaste žlezde
 • Pregled mokraćne bešike
 • Pregled prostate i testisa kod muškaraca
 • Ginekološki ultrazvuk kod žena
 • Pregled dojki
 • Ultrazvuk abdomena – Pregled organa jetre, žučne kesice, pankreasa, slezine, bubrega

Кao i mnoga druga stanja…

Za razliku od drugih imidžing tehnika, poput rendgena ili kompjuterizovane tomografije (CT), ultrazvuk ne koristi jonizujuće zračenje i potpuno je bezbedan, ne nosi rizik ni od kakvih komplikacija.

Ipak, ultrazvuk kao dijagnostička metoda ima izvesnih ograničenja. Ultrazvučni talasi ne putuju kroz vazduh i kost, pa se organi koji sadrže vazduh (npr. pluća), kao i organi orkuženi koštanim tkivom (mozak, kičmena moždina), kao i same kosti, ne mogu vizualizovati ovom metodom. Zbog toga će Vaš lekar u određenim slučajevima preporučiti neku drugu imidžing tehniku poput rendgena, CT-a, magnetne rezonance…

Priprema za pregled

Većina ultrazvučnih pregleda ne zahteva nikakvu specifičnu pripremu, izuzev pojedinih slučajeva:

 • kod pregleda mokraćne bešike ona treba da bude puna, zbog čega će Vam doktor reći da sat vremena pre pregleda popijete određenu količinu vode;
 • kod pregleda žučne kesice 6 časova pre ne bi trebalo da uzimate hranu i piće.

Tok samog pregleda

Doktor će vas zamoliti da legnete na sto za pregled. U zavisnosti od vrste pregleda, zahtevaće da podignete ili skinete određeni deo garderobe. U najvećem broju slučajeva radi se tzv. eksterni ultrazvučni pregled, odnosno pregled preko površine kože.

Prilikom pregleda se na kožu stavlja gel kako bi se sprečilo nakupljanje vazdušnih mehurića između sonde i kože koji mogu remetiti kvalitet slike. Nakon pregleda, gel će biti obrisan. Ultrazvučni pregled je potpuno bezbolan i traje najčešće oko 20 minuta.

Osim eksternog, postoje i transluminalni ultrazvučni pregledi pri kojima se unutrašnji organi vizualizuju plasiranjem ultrazvučne sonde u lumen nekog organa (vagine – transvaginalni ultrazvuk, jednjaka – transezofagealni ultrazvuk, rektum – transrektalni ultrazvuk).

Nakon pregleda, lekar koji je obučen za tumačenje ultrazvučnog nalaza (radiolog, ali i lekari drugih specijalnosti) pišu nalaz koji će Vam predati i detaljno objasniti.

Zakažite vaš pregled odmah: