Terapija bola kod karcinoma

Terapija bola kod karcinoma

Život bez bola – osnovno ljudsko pravo

Bol je najčešći i najteži simptom maligne bolesti, koji najviše plaši bolesnika i njegovu porodicu. Bolove ima oko 60% bolesnika sa malignom bolešću, od kojih 25–30% ima jake bolove.

Lečenje kancerskog bola podrazumeva, uz lečenje osnovne bolesti, pravilnu primenu lekova protiv bola sa ciljem da se on stavi pod kontrolu, kako ne bi remetio kvalitet života pacijenta i njegove porodice.

Hronični kancerski bol uništava telo, um i duh. Može da  pogorša ili izazove druge tegobe – mučninu, poremećaj sna i apetita, depresiju, i ozbiljno naruši odnose sa porodicom i prijateljima. Sve ovo dodatno povećava jačinu bola i stvara začarani krug.

Ponekad je potrebno “neko vreme” dok se ne dođe do „prave doze i kombinacije lekova” koji najbolje otklanjaju bol, pri čemu se vodi računa o mogućim neželjenim efektima prepisanih analgetika.

Savremena medicina raspolaže znanjem i lekovima pomoću kojih je moguće uspešno otkloniti kancerski bol kod većine bolesnika. Lečenje bola zahteva strpljenje, poverenje i saradnju bolesnika, porodice i medicinskog tima.

Pravo pacijenta i osnovno ljudsko pravo je ŽIVOT BEZ  BOLA I PATNJE.

Poliklinika Orto MD pruža terapiju kancerskog bola.