Author: Dosen

Home / Dosen
Terapija dečije paralize
Post

Terapija dečije paralize

Koja je terapija cerebralne paralize? Terapije prvog izvora za cerebralnu paralizu su: medikacija, fizikalna terapija i hirurgija. Cilj terapije cerebralne paralize jeste kupiranje simptoma, smanjenje bola i postizanje maksimalne nezavisnosti pacijenta od tuđe nege. Ona mora biti individualizovana prema potrebama svakog pacijenta i načelno zavisi od: Propratnih stanja Nivoa invalidnosti Nivoa mišićnih tegoba Tipa cerebralne...

Transplantacija hrskavice
Post

Transplantacija hrskavice

Transplantacija matičnih ćelija iz kostne srži kod osteoartritisa kolena Osteoartritis (istrošena hrskavica) je najčešće oboljenje zglobova. Najčešći oblik osteoartritisa jeste osteoartritis kolenog zgloba. Ovo oboljenje uzrokuje hronični bol i ograničava obim pokreta. Hrskavica u kolenom zglobu se troši kroz godine. Pošto hrskavica nema senzitivne nervne završetke (detektore bola), oštećenje se primeti tek onda kada defekt...

Povrede prednje ukrštene veze (prednjeg ukrštenog ligamenta) kod dece i odraslih
Post

Povrede prednje ukrštene veze (prednjeg ukrštenog ligamenta) kod dece i odraslih

Pokidani prednji ukršteni ligament (ACL-anterior crutiate ligament) je ozbiljna povreda kolena, posebno za sportiste. Mnogi tinejdžeri i mladi sportisti s pokidanim ACL-om, potrebno je da budu operisani, kako bi u delimično ili celosti vratili funkciju kolena. Šta je rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta? Poderani prednji ukršteni ligament, obično se tretira postupkom koji se zove rekonstrukcija ACL-a....

Iščašenje časice kolena: znaci, simptomi, lečenje
Post

Iščašenje časice kolena: znaci, simptomi, lečenje

Iščašenje čašice (patele) je obična i često bolna povreda. Patelarna ili čašična kost povezuje mišiće butine s prednjim delom potkolenice, odnosno s donjim delom noge. Čašica klizi kroz mali žleb na butnoj kosti – poznat kao femoralni žleb ili trohlea, kada mišići rade na pomaganju fleksije i ekstenzije kolena. Kad čašica ne klizi glatko kroz...

Osteoporoza – Bolest kostiju
Post

Osteoporoza – Bolest kostiju

Osteoporoza je oboljenje u kom kosti gube čvrstinu i usled toga se lakše lome. Na žalost, prelomi su obično i prvi znak osteoporoze. Ovo oboljenje pripada grupi tako zvanih „nemih bolesti“ koje nemaju bol kao simptom ali na njega treba posumnjati uvek kada osoba izgubi na visini više od 3cm. Treba imati na umu da...

January 14, 2022January 14, 2022by In Blog
Ukočen palac – Hallux Rigidus
Post

Ukočen palac – Hallux Rigidus

Hallux rigidus (ukočen palac) je artroza zgloba korena palca na stopalu (odnosno prvog metatarzofalangealnog zgloba). Ukočen palac je najčešće artritično stanje stopala, koje pogađa 1 od 40 ljudi starijih od 50 godina, češće se javlja kod žena nego kod muškaraca. Simptomi Većina pacijenata se žali na bol u zglobu palca dok je aktivan. Često postoji...

October 18, 2021October 18, 2021by In Blog
Oboljenja noktiju
Post

Oboljenja noktiju

Nokti predstavljaju kožni produžetak čija je funkcija zaštita najudaljenijih okrajaka prstiju stopala. Sam nokat je kompleksna kompleksna tvorevina koju čine : nokatna ploča, ležište i matriks sa epidermalnim kožnim naborom sa obe ivične strane. Nokat na prstima stopala raste oko 1.1 mm mesečno te je potrebno oko 12-18 meseci da izraste u celini (za razliku...

October 12, 2021October 13, 2021by In Blog
Sindrom karpalnog kanala
Post

Sindrom karpalnog kanala

Sindrom karpalnog kanala (engl. Carpal tunnel syndrome - CTS) je oboljenje nerva uzrokovana kompresijom n. medianus-a.

October 8, 2021October 8, 2021by In Blog
Regenerativni tretman matičnim ćelijama za sve uzraste
Post

Regenerativni tretman matičnim ćelijama za sve uzraste

Da li Vam je preporučeno da operišete i zamenite protezom koleno ili kuk? Da li se mučite sa bolnim zglobovima i artritisom? Da li Vam je rečeno da se zbog svojih godina ili zdravstvenih problema ne možete operisati? Da li ste ikada čuli za lečenje sa Vašim sopstvenim matičnim ćelijama, kao minimalno invazivnom rešenju koje...

Vrhunski sportisti biraju lečenje matičnim ćelijama
Post

Vrhunski sportisti biraju lečenje matičnim ćelijama

Dani kada je karijera vrhunskog sportiste bivala prerano završena usled povrede, postaju prošlost.  Najveće sportske zvezda sve više biraju lečenje, po karijeru opasnih povreda, sa regenerativnim matičnim ćelijama, umesto hirurškog lečenja. Zašto vrhunski sportisti biraju lečenje matičnim ćelijama da bi se što pre vratili na teren i sportska takmičenja? Jer se tako kvalitenije oporavljaju od...