Category: Fizikalna Terapija

Home / Fizikalna Terapija
Post

Uklanjanje bola triger point masažom

Naš fizioterapeut uspešno pronalazi i tretira bolne tačke (triger tačke) i na taj način umanjuje ili potpuno otklanja bolove u različitim delovima tela. Trigerove tačke (trigger points) ima preko 90% svetske populacije. Ordinacija ORTO MD ne samo da radi na ukljanjanju bolova nastalih trigerovim tačkama nego otkriva uzrok njihovog nastanka, a samim tim vas savetujemo...