Rendgen / Radiologija

Home / Rendgen / Radiologija

SPECIJALNI RADIOLOŠKI SNIMCI

Specijalni radiološki (RTG / rendgen) snimci obuhvataju dodatne snimke kojim se dobija uvid u detalj ili funkciju snimanog dela tela kada se klasičnim rendgenskim snimcima ne može dobiti zadovoljavajući rezultat. Isto tako ovi snimci se mogu tražiti zajedno sa klasičnim radiološkim snimcima radi dobijanja što više podataka.

Ovi rendgenski snimci obuhvataju:

 • kosti lica
 • baze lobanje
 • mastoidnog nastavka
 • lukova jagodične kosti
 • donje vilice
 • gornje-viličnog (temporo-mandibularnog) zgloba
 • piramida
 • očne duplje
 • skanimetrija
 • „in lay“ snimak ramena
 • glavice radijusa
 • skafoidna serija
 • serija snimaka karličnog prstena
 • profilni snimak kukova (Lauenstein)
 • tunelski snimak kolena
 • snimak zglobne viljuške skočnog zgloba i dr.

INDIKACIJE (ZAŠTO SE RADI)

Razlozi za pravljenje specijalnih radioloških snimaka su da specijalista koji Vas pregleda dobije dodatne informacije o Vašem problemu. Ovim snimcima se dobijaju informacije o detaljima koji se na klasičnim snimcima ne vide.

POTENCIJALNI RIZICI

Izloženost dijagnostičkom zračenju je minimalna i ne dovodi do komplikacija. Osobe koje su u procesu veštačke oplodnje ili su u prva tri meseca trudnoće ne treba da se izlažu rendgenskim zracima.

Rendgen

KLASIČNI RADIOLOŠKI SNIMCI

Radiološki snimci koji obuhvataju sve zglobove i duge kosti nazivaju se klasični radiološki snimci. Oni obuhvataju rendgenske snimke:

 • glave
 • nosa
 • paranazalnih sinusa
 • ramena
 • ključnjače (clavicule)
 • nadlakatne kosti (humerusa)
 • lakta
 • podlaktice
 • ručnog zgloba
 • šake
 • pluća
 • abdomena
 • urotrakta
 • karlice
 • kukova
 • butne kosti
 • kolena
 • potkolenice
 • skočnog zgloba, stopala
 • vratnog, grudnog, slabinskog i krsnog dela kičmenog stuba.

Veći deo ovih radioloških snimaka se obavlja u dve projekcije (pravca).

INDIKACIJE (ZAŠTO SE RADI)

Razlozi za pravljenje klasičnih radioloških snimaka su razni: povreda, bol, sumnja na prelom, prisustvo deformiteta i slično. Radiološko snimanje može biti i sastavni deo sistematskih pregleda, a kod sportista u dečijem uzrastu se prave i snimci šake u cilju procene rasta, o čemu svoje stručno mišljenje daje lekar specijalista pedijatar-endokrinolog.

Procena rasta kod sportista gde se pravi snimak šake koji specijalista analizira i daje svoje stručno mišljenje o proceni mogućeg rasta pacijenta.

POTENCIJALNI RIZICI

Izloženost dijagnostičkom zračenju je minimalna i ne dovodi do komplikacija. Osobe koje su u procesu veštačke oplodnje ili su u prva tri meseca trudnoće ne treba da se izlažu rentgenskim zracima.

Zakažite RTG u Novom Sadu pozivom na broj telefona: +381 (21) 382 20 93 ili +381 (63) 129 94 22

Rendgen
Rendgen