Robotska Neurorehabilitacija

Home / Robotska Neurorehabilitacija

Neurorehabilitacija: Roboti u fizikalnoj medicini

Motorni neuroni u mozgu odgovorni su za izvodjenje pokreta. Oni šalju impulse u alfa – motorne neurone i kičmenu moždinu, koja dalje šalje impulse perifernim živcima do mišića. Kada impuls dodje do mišića nastaje pokret.

Istraživanja u oblasti neurofiziologije pokazala su da mozak i kičmena moždina poseduju svojstvo plastičnosti, odnosno sposobnost da se promene i prilagođavaju.

Neurorehabilitacija je skup mera i postupaka koji imaju za cilj da osposobe pojedinca da funkcioniše na nivou koji je maksimalan u odnosu na njegovo oboljenje ili povredu.

Neurorehabilitacija se zasniva na hronološkom nizu postupaka, kao što su funkcionalna dijagnostika psihomotornih deficita, i primeni specijalnih neurorehabilitacionih metoda, radi unapređenja i vraćanja poremećenih funkcija.

Eventualna potpora i tretman matičnim ćelijama, ukoliko za to postoji indikacija, povećava šansu za oporavkom u većoj meri.

Osnovne indikacije za neurorehabilitaciju su poremećaji rada centralnog i perifernog motoneurona, u prvom redu prelomi kičmenih pršljenova sa posledičnom povredom kičmene moždine, oduzetost ekstremiteta posle šloga (cerebrovaskulanrog inzulta), cerebralna paraliza, i drugi oblici perifernog neurološkog deficita.

Iskustva naših pacijenata koji su do sada koristili robotsku neurorehabilitaciju su zaista sjajna, i to pre svega zbog ostvarenih rezultata. O tome možete više pronaći u medijima.

Zakažite Vaš pregled ili konsultacije sa lekarom pozivom na broj telefona: +381 (21) 382 20 93 ili +381 (63) 129 94 22