Metoda Schroth

Home / Metoda Schroth

 

Brza korekcija  lošeg držanja tela, zapaljenja mišića, posebno ubrzana korekcija raznih oblika deformiteta kičmenog stuba (skolioza, kifoza, grbavost) metodom Schroth. Ova metoda je posebno uspešna kod dece u razvoju. Ključ metode predstavlja dinamičke vežbe pod kontrolom fizioterapeuta, specijalizovanog za tu vrste terapije.

 

Pored dinamičkih vežbi  uče s eposebno i vežbe disanja prevashodno sa jednim plućnim krilom radi korekcije rotatornih deformiteta grudnog segmenta kičmenog stuba. Radi uspešne korekcije potrebno je  da se cela porodica angažuje oko samog vežbanja potrebno je da dete, ali i roditelj uzme aktivno učešće vežbanju što znači promenu kvaliteta svakodnevnog života. Aktivno učešće podrazumeva da je potrebn oda se dete i roditelj upozna do detalja sa vrstama i osobinama vežbi kao i princip korekcije deformiteta. Sama obuka za vežbe traje minimalno 15 do 20 radnih dana, a sve u zavisnosti od klasifikacije skolioze i uzrasta pacijenta. Inicijalni period je važan jer je u početku važno napraviti korekciju mišićnog disbalansa, korekcije disanja i uvođenja odredjene vrste vežbi kojim se deformitet može ublažiti. U lečenju izuzetno teških oblika koristi se i mideri. Ove vežbe se uspešno primenjuju i kod odraslih gde je korekcija deformiteta isto izražena, samo u manjem obliku u odnosu na  korekciju kod dece.

Mora se naglasiti da je rad u našoj ordinaciji samo  početak konzervativnog lečenja, te da bi rezultati ostali trajni mora se vežbati u kontinuitetu duže vremena sa periodičnim kontrolama kod svog terapeuta, kada se procenjuje kvalitet vežbi i evenutalno uvode druge vežbe. Funkcija i efikasnost midera se procenjuje na svakih 4-6 meseci. Umesto zaključka: trajan uspeh u lečenju ovom metodom dolazi samo  kao rezultat aktivnog angažovanja pacijenta i roditelja (svakako i terapeuta), te je i osnovni uslov za početak lečenja ovom metodom odlučnost i volja pacijenta za izlečenjem. U protivnom reultati su skromniji. U našoj ordinaciji terapiju Schrothovom metodom u saradnju sa ortopedima rade, Schorth licencirani, viši fizioterapeut Marica Majkić i takođe Schorth licencirani, diplomnirani kineziterapeut Nikola Jevtić.

 

Schroth metoda kod odraslih

Dole levo fotografija pre lečenja skolioze, dole desno posle 6 nedelja u mideru: korekcija vrlo dobra.

Schroth metoda kod dece, nekoliko primera: