PRP Terapija

Neretko,u ortopediji se primenjuju neoperativne metode lečenja koje daju veoma dobre rezultate. U takvim slučajevima pribegavamo aplikaciji autologog seruma u obolele regije. ACP, autologa kondicionirana plazma (autologous conditioned plasma) ili PRP, plazma obogacena trombocitima(platelet rich plasma).

Metoda je minimalno invazivna, ceo proces ne iziskuje dodavanje bilo kakvih adjuvanasa, dodataka, tako da je mogucnost alergijske reakcije svedena na minimum.Takođe,organizam i inače stvara takozvane „Faktore rasta“(LINK),samo mi posebnom metodom izolujemo velike koncentracije koje se nalaze u krvnoj plazmi i dajemo direktno u obolelo mesto ili regiju.

Namera nam je da posebnom procedurom izolujemo krvne pločice – TROMBOCITE,koji sadrže veliku koncetraciju belančevina koji se nazivaju faktorima rasta.Dejstvo faktora rasta na matične ćelije tkiva ubrzava njihov rast i umnožava populaciju ćelija. Potentnost izolovanog supstrata ubrzava reparaciju oštećenog tkiva(ligamenata,tetiva,mišića…),prema indikacijama, nekoliko puta i samim tim skraćuje vreme oporavka.

Ova činjenica je vema zanimljiva profesionalnim sportistima kao i poslovnim ljudima kojima tempo života i obaveza ne dozvoljava duga odsustva zbog lečenja. Davanje supstrata se može ponavljati i do šest puta,u zavisnosti od težine patološkog stanja a na osnovu procene ortopeda. Naša iskustva govore da je benefit ove metode u tome što davanje seruma,koji sadrži veliku koncentraciju faktora rasta,smanjuje bol i otok u kratkom vremenskom periodu.

Kod hroničnih stanja kod kojih su iscrpljene mogućnosti konvencionalne terapije,veoma brzo dolazi do značajnih poboljšanja,takođe,kod akutnih oštećenja,brzina oporavka se meri danima. Sama metoda je minimalno invazivna.Klasičnom venskom punkcijom se uzima puna krv,koja se u posebnom aparatu obrađuje.Nakon obrade se dobija određena količina supstrata u kome se nalaze trombociti,odnosno faktori rasta.Nakon pripreme polja se u sterilnim uslovima aplikuje PRP u obolelu regiju. Nakon davanja,naš tim pruža savremene kinezi i metode fizikalne terapije,kao i elektro mišićne stimulacije,a sve u cilju što bržeg oporavka.